ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI VE BAŞARI LİSTELERİ

02/7/2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 02.07.2020 tarih ve E.137391 sayılı “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği” konulu Genelgesi yayımlanmıştır.

 

 

Bu kapsamda; Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 04 Ekim 2020 tarihinde yapılan, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınav sonuçları; 15 Ekim 2020 tarihi itibariyle Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü internet sayfasında yayınlanmıştır.

 

 

Mezkûr Yönetmeliğin; “Sözlü Sınav” başlıklı 13’üncü Maddesi gereğince, sözlü sınav Belediyemiz tarafından yapılmış olup, Yönetmeliğin “Sınav Kurulu ve görevleri” başlıklı 14’üncü Maddesine istinaden 23/10/2020 tarih ve E.10729 sayılı Başkanlık Olur’u ile oluşturulan Sınav Kurulu tarafından, 27.10.2020 Salı Günü sözlü sınav yapılmıştır.

 

 

Başarı Listesi ve Başarı Sıralaması 30/10/2020 tarihinde (http://www.cankaya.bel.tr) internet adresinde ilan edilmiştir.

 

 

Yönetmeliğin, 13’üncü Maddesinin 7’nci Fıkrasında;

 

“ (7) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sözlü sınav sonuçlarına itirazlar; sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili yerel yönetimin sınav kuruluna yapılır ve en geç beş iş günü içinde söz konusu sınav kurulunca sonuçlandırılarak ilgililere yazılı olarak bildirilir.” denildiğinden; itirazlar, 06/11/2020 tarihine kadar, Sınav kuruluna iletilmek üzere doğrudan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yapılacaktır.

 

 

Yönetmeliğin, 17’nci Maddesinin 3’üncü Fıkrasında;

 

“(3) Duyurulan kadrolardan;

 

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

 

b) Emeklilik, vefat, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma, sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.” denildiğinden, ilan edilen kadrolarda boşalma olması halinde altı aylık süreyi aşmamak üzere yedeklerden başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

 

İlan Olunur.

Çankaya Belediye Başkanlığı Görevde Yükselme Sınavı Başarı Listesi

Çankaya Belediye Başkanlığı Unvan Değişikliği Sınavı Başarı Listesi

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu