SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI; ANKARA İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI YAYINLANDI

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

 

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 10/04/2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 27. ve 72. maddelerine göre, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN başkanlığında olağanüstü toplanarak İçişleri Bakanlığının talimatları ve gündemindeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.

 

 

Giriş-çıkış ve bazı yaş grupları için sokağa çıkma  kısıtlamasına gidilen İlimizde, alınan tedbirlerin salgına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla hafta sonunu kapsayacak şekilde ilave kısıtlamalara gidilmesi kararlaştırılmıştır.

 

Bu kapsamda;

1- 10.04.2020  saat 24:00’den 12.04.2020 saat 24:00’e kadar aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere İlimiz sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.

2- AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,

b) Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil)  üretiminin yapıldığı işyerleri,

c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,

d) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri, vefa sosyal destek birimleri vb.)

e) Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,

f)  Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)

g) PTT, Kargolar, su vb dağıtım şirketleri,

h) Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri,

i) Oteller ve konaklama yerleri

3- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN VATANDAŞLAR

a- Bu Kararın (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanları,

b- TBMM çalışanları,

c- Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar,

d- Acil çağrı merkezleri çalışanları,

e- Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,

f- Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

g- Ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar,

h- Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,

i- Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

j- PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları,

k- Demirçelik, cam vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan bölümlerinde görevli olanlar,

l- Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar,

m- Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar,

n- Kızılaya yapılan kan ve plazma bağışı için olan dahil, zorunlu sağlık randevuları olanlar,

o- Oteller ve konaklama yerlerinde mevcut konaklayanların ihtiyaçlarını karşılayacak çalışanlar,

p- Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların temel ihtiyaçlarının karşılanmasında görevli olanlar,

 

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esastır.

4-DİĞER HUSUSLAR

a)Daha önceki Genelgeler ve Kararlar kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için verilen hariç) seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) Pazartesi günü geçerli olacaktır.

b)Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan kamu görevlileri ile istisna kapsamındaki vatandaşlarımızın şehir içi toplu ulaşımlarını teminen Belediyelerce gerekli tedbirler alınacaktır. Bu kapsamda, EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüsler ve TCDD Başkentray 07:00-09:00 ve 16:30-19:30 saatleri arasında faaliyet gösterecektir.

c) Sokağa çıkma yasağı süresince vatandaşlarımıza ekmek ulaştırılması amacıyla vali ve kaymakamlarımız tarafından yapılacak planlama doğrultusunda; başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere, vefa sosyal destek grubu ve muhtarlar vasıtasıyla gerekli dağıtım gerçekleştirilecektir. Gerek duyulması halinde bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarından da faydalanılacaktır

d) İstisna kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların personeli ile görevli kamu personeli kimlik ve/veya görevlerini belirten belgelerini yanlarında bulunduracaklar,  istenildiğinde kolluk kuvvetlerine göstereceklerdir.

e) Bozulma riski olan raf ürünlerinin bulunduğu market vb. yerlerde kısıtlı sayıda görevlinin (1-2 personel), bir kaç saat süreyle marketlere girişlerine  kolluk gözetim ve denetiminde müsaade edilecektir.

 

            Alınan bu kararlara aykırı hareket edenlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanmasına,

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu