ANKARA VALİLİĞİ YENİ TEDBİRLERİ YAYINLADI. ÖZEL ARAÇLARDA MASKE ZORUNLU.

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

 

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 12/04/2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 27. ve 72. maddelerine göre, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN başkanlığında olağanüstü toplanarak İçişleri Bakanlığının Talimatları ve gündemindeki diğer konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.

 

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltmak suretiyle sosyal izolasyonu tesis edebilmek adına bugüne kadar ilgili Bakanlıklarımız, Valiliklerimiz, kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbir alınmış ve uygulanmıştır.

 

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları gereği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 03/04/2020 tarih ve 2020/17 sayılı Kararı ile 01/01/2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları geçici olarak yasaklanmış olup aşağıda belirtile bazı durumlar için istisna getirilmesi zaruriyeti bulunduğundan 13.04.2020 günü saat 00.01’den itibaren geçerli olmak üzere;

           

1- 01/01/2000 sonrası doğmuş, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi nedeniyle başkalarının desteğine gereksinim duyan bireylerin uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde oluşturabileceği muhtemel olumsuzlukların dikkate alınması neticesinde; enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı konulmuş “Özel Gereksinimi” olan çocuk ve gençlerimizin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde ve rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanlarında bulundurmaları kaydıyla; ilgili sağlık kuruluşuna gidip-gelmeleri, aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmeleri, park ve bahçelerde sınırlı sürede dolaşmaları için ikametlerinden çıkmalarına izin verilmesine,  

 

            2-İlgili düzenleme sonrası sokağa çıkmaları yasaklanan grup içinde yer aldığı düşünülen gebe, lohusa ve bebeklerin aşılama ve izlemleri ile topuk kanı örneklerinin alınmasında sıkıntılar yaşandığı tespit edilmiş olup, gebe, lohusa ve bebeklerin aşılama ve izlemleri ile topuk kanı örneklerinin alınması işlemleri için, 20 yaş altı gebe ve lohusaların, ebeveynlerinden en az biri eşliğinde bebek veya çocuğun bağlı bulunduğu aile hekimliği biriminde ilgili sağlık hizmetlerini alabilmeleri kapsamında; enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ilgili sağlık kuruluşuna gidip-gelmekle sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına,

 

            3-Aile Sağlığı Merkezlerince; gebe, lohusa, bebek ve çocukların, diğer hastalarla en az karşılaşacakları bir zaman diliminde çağırılmaları, hizmet verilen odanın yeterli havalandırmasının yapılabilmesi ve hazır hale getirilebilmesi için hizmet alacakların belirli aralıklarla kabulünü sağlayacak şekilde randevu verilmesi, bu hizmetlerin verildiği odalarda kesinlikle hasta muayenesi yapılmaması, çok sık havalandırılması, hava koşulları uygun ise pencerelerin sürekli açık kalması, sağlık kurumunda hijyen koşullarına uygun şekilde davranılmasına,

 

 

 

4- COVID-19 hastalığı teşhis yöntemleriyle doğrulanan, ancak hastaneye gitmekten, tedavi olmaktan imtina eden ve ikametinden kaçan kişilerin; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 67 ve 72. Maddeleri ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma” başlıklı 195. Maddesi hükümleri kapsamında ihtiyaç halinde kolluk kuvvetlerinden destek alınmak suretiyle 112 Acil Sağlık Hizmetleri ambulansı koordinasyonuyla tedavi olacağı hastaneye naklinin sağlanmasına,

 

5- COVID-19 hastalığı sebebiyle vefat etmiş vatandaşlarımızın defin işlemlerinde, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 03/04/2020 tarihli 44773052-149-189 sayılı ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 09/04/2020 tarih ve 89780865-153-E6365 sayılı genelgelerine uygun olarak hareket edilmesine,

 

6- Fiziksel temas ve damlacık yolu ile çok hızlı bulaşabilen Koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin ve hastalığın yayılımının engellenmesi amacıyla sokak atık toplayıcılığının yasaklanmasına,

            7-Mamak Ilçesi Zirvekent Mahallesi ve Sincan Ilçesi Temelli/ Beyoba  mahallesinde bulunan sosyal konutlarda oturan vatandaşlarımızın gıda ve temizlik ürünleri gibi temel ihtiyaç maddelerinin kaymakamlıkların koordinesinde ilgili ilçe belediyelerince karşılanması ve bu konutların hijyen ve dezenfeksiyon işlemlerinin belediyelerce yerine getirilmesine,

            8-Ayrıca 24.03.2020 tarih ve 2020/7 sayılı Kararımızdaki tedbir ve düzenlemelere ilave olarak, toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunması amacıyla 13.04.2020 Pazartesi günü saat 00.01’den itibaren İlimiz dahilinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (Otobüs, Özel Halk Otobüsleri, Minibüsler,  Ankaray, Başkentray, Metro vb. ) ile şehirlerarası ve ilçeler arası yolcu taşıyan ulaşım araçları, taksiler, her türlü ticari araçlar, servis araçları ve içerisinde  birden fazla kişi bulunan özel araçlarda  geçerli olmak üzere;

a)Maske kullanılmasının zorunlu tutulmasın,

b)Maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmaması, maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza uygulanmasına,

c)Toplu taşıma araçlarına “Yolcu oturma kapasitesinin”  azami 50’si kadar yolcu alınabilmesine,

d)Seyahat eden veya durakta bekleyen yolcuların sosyal mesafeye uymalarını kolaylaştırmak amacıyla duraklarda ve araçların içerisinde gerekli uyarıların yapılarak ihtiyaç duyulan uyarıcı bilgilendirme tedbirlerinin alınmasına,

e)Bütün toplu taşıma araçlarında ve duraklarda genel hijyen şartları sağlanarak sıvı el dezenfektanı bulundurulmasına,

f)Araçlardaki sosyal mesafenin korunması ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi  amacıyla ilgili kurumlarca yoğunluğu önleyici gerekli sefer tedbirlerinin  alınmasına,

            Alınan bu kararlara aykırı hareket edenlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanmasına,

 

             Oy birliği ile karar verildi.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu