Yerel basınımıza zarar verecek düzenlemenin TBMM’de geri çekilmesi yerel basında memnuniyetle karşılandı.

Yerel basınımıza zarar verecek düzenlemenin TBMM’de geri çekilmesinden Türk Yerel Basını adına mutluyuz.

Türk İnternet Medya Birliğinden emeği geçen herkese teşekkür:

Türk İnternet Medya Birliğinin gündeme taşıdığı ve Torba Yasa olarak adlandırılan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 12. maddesinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Ek 1. Maddesiyle istisai bir durum olarak korunan “13. Madde Rejmi”  dahil edilerek kamu ihale ilanlarının süreli yayınlarda, internet sitelerinde  yayınlatılması uygulamasının kaldırılacağı hükmü yer almakta idi. Bu şekilde yasalasşa idi yerel medya önemli bir gelir kaleminden yoksun bırakabilecek ve  yerel basını zora sokacak bir madde yer almakta idi.. 

İhale ilanlarına engel olabilecek düzenleme geri çekildi.
Bu süreçte TİMBİR  üyelerinin  Kamu ihale kurumu, Basın İlan kurumu ile irtibata geçmesi ardından, TBMM’de yaptığı görüşmeler  neticesinde partilerin ortak uzlaşısı neticesinde  Akparti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve 10 Milletvekilinin vermiş olduğu önerge TBMM Genel Kurulunda kanun metninden çıkarıldı. Önerge  “Görüşülmekte olan 364 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 12’nci maddesiyle değiştirilen 4734 sayılı Kanun’un ek 1’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bu Kanunda” ibaresinin “Bu Kanunun 13 üncü maddesi saklı kalmak üzere bu Kanunda” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.”

Yerel medyanın mağdur olmasının önüne geçen bu değişiklik önergeye imzaları ile destek olan başta Akparti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş,  Ramazan Can, Ahmet Özdemir, Metin Gündoğdu, Bahar Ayvazoğlu, Semiha Ekinci,  Ahmet Kaya,  Abdullah Güler,Bayram Özçelik’e, Plan Bütçe Komisyonu üyelerine, önergenin hazırlanmasında önemli katkıları olan Trabzon Milletvekilleri Salih Cora ve Hüseyin Örs ile ve teklife oyları ile destek veren tüm milletvekillerine, bu süreçte yanımızda olan  Basın İlan Kurumuna, konunun açıklanması sonrası kararı tekrar gözden geçirerek ısrarcı olmayan Kamu İhale Kurumuna, Anadolu’nun her köşesinden 1000’in üzerinde yerel medya kuruluşunun yer aldığı Türk İnternet Medya Birliği adına teşekkür ederiz. 

Türk Yerel Basını adına mutluyuz.
Yine bu sürece konunun hassasiyetini görerek yapmış olduğumuz basın açıklamasını gündeme taşıyan TİMBİR üyelerine, Hukuk Danışmanımız Av. Cüneyt Altıparmak’a ve konuya müdahil olmamıza vesile olan TİMBİR Trabzon Temsilcisi Tanju Akıncıoğlu nezdinde köklü Trabzon basın kuruluşlarına teşekkür ederiz.

Dr.Süleyman BASATürk İnternet Medya Birliği Başkanı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu