İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARLARINA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 04.05.2020 tarihinde Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak İçişleri Bakanlığının Genelgelerindeki hususları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır: Koronavirüs (Covid­19) salgınıyla mücadelede gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler ile birlikte ikinci bir dalga salgın ile ortaya çıkabilecek olası riskleri halk sağlığı açısından yönetebilmek adına sosyal hareketliliğin ve kişiler arası temasın azaltılarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının hayati öneme haiz olduğu değerlendirilmiştir.

Bu çerçevede;

 

1) İlimiz sınırlarından kara ve hava yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışların 15 günlük süreyle 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00’ten 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00’e kadar geçici olarak durdurulmasına,

 

2) İlimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca ilimizde kalmalarının esas olduğuna,

 

3) Şehir giriş­çıkış kısıtlamasına yönelik İçişleri Bakanlığının 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı, 04.04.2020 tarih ve 6237 sayılı genelgeleri, Kurulumuzun 03.04.2020 tarih ve 2020/16-17, 04.04.2020 tarih 2020/18 ve 08.04.2020 tarih ve 2020/19 sayılı kararları ile belirlenen istisnaların bu karar ile getirilen kısıtlama dönemi için de geçerli olmasına

 

4) İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 29.03.2020 tarih ve 2020/14 sayılı kararıyla 30 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren ilimizde kayıtlı ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre kısıtlamaya gidilmesi uygulamasına son verilmesine karar verilmiştir.

 

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması için ilgili kurumlarca gerekli tedbirler alınmıştır.

 

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri ve diğer mevzuatın öngördüğü müeyyideler uygulanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu