ANKARA VALİLİĞİ ANKARA’YA GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI KARARI

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

 

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 18/04/2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 27. ve 72. maddelerine göre, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN başkanlığında olağanüstü toplanarak İçişleri Bakanlığının 18.04.2020 tarih ve 7007 sayılı talimatları ve gündemindeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.

 

Fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısını tüm Dünyada hızlı şekilde yükselten Koronavirüs (Covid­19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının hayati öneme haiz olduğu, aksi hallerde virüsün yayılımının hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksiniminin artacağı; vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağı değerlendirilerek, İçişleri Bakanlığı Genelgeleri gereği Kurulumuz Kararlarıyla sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak için İlimizden kara ve hava  yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışlar 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24:00’e kadar sınırlandırılmış/yasaklanmış ve bu durumların istisnaları belirlenmişti.   

     

Ancak, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın hastalık tehdidi devam etmekte olup, bu salgının/bulaşın halk sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma bakımından alınan tedbirlerin devam etmesine yönelik Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının yaptığı öneriler ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; İlimizde giriş­çıkış sınırlaması/yasaklamasının devam etmesinin uygun olacağı değerlendirilmiş olup;

Bu kapsamda, 

1­ – İlimiz sınırlarından kara ve hava yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışların 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00’den itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulmasına,

 

2­ – İlimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca bulundukları yerlerde kalmalarının esas olmasına,

 

3­ – Şehir giriş­çıkış kısıtlamasına yönelik İçişleri Bakanlığının 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı, 04.04.2020 tarihli ve 6237 sayılı genelgeleri, Kurulumuzun 03.04.2020 tarih ve 2020/16-17, 04.04.2020 tarih 2020/18 ve 08.04.2020 tarih ve 2020/19 Sayılı kararları  ile belirlenen istisnaların 18 Nisan Cumartesi günü saat 24:00’den sonra da geçerli olmasına,

 

  4- Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması için ilgili kurumlarca gerekli tedbirlerin alınmasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri ve diğer mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanmasına,

 

 

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu